Grundejerforeningen Strandlodden

Grundejerne på Strandlodden består af 6 individuelle matrikler og ejerforeninger:

E/f Kobberhuset, matr. nr. 3824d, medlemsandel 1.602 m2
E/f Trinhuset, matr. nr. 3824b, medlemsandel 1.770 m2
E/f Havhuset, matr. nr. 3824c, medlemsandel 2.658 m2
E/f Platanhuset, matr. nr. 3824e, medlemsandel 1.115 m2
E/f Vinkelhuset, matr. nr. 3824f, medlemsandel 2.824 m2
Etape 6, matr. nr. 3824a, medlemsandel 3.003 m2, som stadig er under opførelse er ikke betalende medlem, men medbestemmende medlem med helt særlige privilegier

Det er G/f Strandlodden pligt at tage sig af drift og vedligeholdelse af alle Udendørs Fællesarealer og de installationer, der befinder sig her.
Mens ejerforeningerne har til opgave, at tage sig af alle Indendørs Fællesarealer. Det vil sige den fysiske ejendom på grunden og de indendørs fælles tekniske installationer.
Alle grundejere har en tinglyst medlemspligt af G/f Strandlodden og dermed også bidragspligt til den fælles drift.
Det fremgår af de gældende vedtægter, som er tinglyst på de enkelte ejendomme.

Individuelle ejere/beboer på Strandlodden er indirekte repræsenteret og gennem deres ejerforeningsbestyrelser på generalforsamlingen i grundejerforeningen.
Ejere/beboere skal som sådan almindeligvis henvende sig via sin egen ejerforeningsbestyrelse, hvis der er forhold, der ønskes lavet om på Strandlodden.

Beslutninger i grundejerforeningen fra 2020

G/f Strandlodden startede den fysiske drift af fællesarealerne på Strandlodden pr. 1. juni 2017.
Imidlertid blev det allerede besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i G/f Strandlodden d. 22. august 2018, at den fælles drift af alle Udendørs Fællesarealer i grundejerforenings regi fra den 1. november 2018 skulle indstilles indtil videre, hvorfor budgettet også blev reduceret til det minimale i G/f Strandlodden.
Ejerforeningerne (grundejerne) skal herefter selv sørge og betale for løsning af alle opgaverne inden for eget grundstykke (matriklen).

Beslutningen beroede på, at Etape 6 på Strandlodden endnu ikke er udviklet jævnfør lokalplan 449, færdigbygget og afleveret fra Strandlodsvej 13 ApS (nuværende ejer) til en ny grundejer.
Strandlodsvej 13 ApS udgår ved samme lejlighed udgår som selvudpeget formand i grundejerforeningen.
De øvrige 5 betalende medlemmer af G/f Strandlodden valgte af samme årsag selv, at tage driftsansvaret for udendørs fællesinstallationer, og vente med at drifte alle Udendørs Fællesarealer i grundejerforenings regi til den nye grundejer fra Etape 6 kan bidrage med medlemsbetaling og på lige fod indgå i fællesskabet.
Konkret betyder det, at ejerforeningerne som grundejer varetager og drifter alt vedrørende eget grundstykke såvel på egne Indendørs Fællesarealer som egne Udendørs Fællesarealer indtil driften igen genoptages i G/f Strandloddens regi.
Det er de matrikulære forhold, som afgrænser de enkelte ejerforeningers indbyrdes juridiske ansvarsområde til G/f igen overtager driften af alle Udendørs Fællesarealer m.v. jævnfør tinglysningen.

Driften af de Udendørs Fællesarealer overgår til grundejerne indtil videre

G/f Strandlodden startede den fysiske drift af fællesarealerne på Strandlodden pr. 1. juni 2017.
Imidlertid blev det allerede besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i G/f Strandlodden d. 22. august 2018, at den fælles drift af alle Udendørs Fællesarealer i grundejerforenings regi fra den 1. november 2018 skulle indstilles indtil videre, hvorfor budgettet også blev reduceret til det minimale i G/f Strandlodden.
Ejerforeningerne (grundejerne) skal herefter selv sørge og betale for løsning af alle opgaverne inden for eget grundstykke (matriklen).

Beslutningen beroede på, at Etape 6 på Strandlodden endnu ikke er udviklet jævnfør lokalplan 449, færdigbygget og afleveret fra Strandlodsvej 13 ApS (nuværende ejer) til en ny grundejer.
Strandlodsvej 13 ApS udgår ved samme lejlighed udgår som selvudpeget formand i grundejerforeningen.
De øvrige 5 betalende medlemmer af G/f Strandlodden valgte af samme årsag selv, at tage driftsansvaret for udendørs fællesinstallationer, og vente med at drifte alle Udendørs Fællesarealer i grundejerforenings regi til den nye grundejer fra Etape 6 kan bidrage med medlemsbetaling og på lige fod indgå i fællesskabet.
Konkret betyder det, at ejerforeningerne som grundejer varetager og drifter alt vedrørende eget grundstykke såvel på egne Indendørs Fællesarealer som egne Udendørs Fællesarealer indtil driften igen genoptages i G/f Strandloddens regi.
Det er de matrikulære forhold, som afgrænser de enkelte ejerforeningers indbyrdes juridiske ansvarsområde til G/f igen overtager driften af alle Udendørs Fællesarealer m.v. jævnfør tinglysningen.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.