Legepladsen for små børn 0-7 år

Legepladsen på Kobberhusets grundstykke ejes af ejerforeningen i Kobberhuset, og er derfor underlagt ejerforeningens vedtægter, love og regler som en privat legeplads hvor der er givet offentlig adgang.

Det er forældrene eller de voksne der har ansvaret for børnene, og har ansvaret for at rydde op efter brugen, således at intet er smidt og efterladt på legepladsen.

Rygning er ikke tilladt, ligesom alt affald skal fjernes og tages med hjem efter brug. Cigaretskodder, krus, kartoner, emballage, plastposer o.lign. må ikke efterlades på Kobberhusets område.

Legepladsen er indrettet som en småbørns legeplads hvor det fortrinsvis er børn mellem 0-7 år – sammen med deres forældre og andre voksne der passer på børnene – der har adgang og brugsretten.

Tryghed og at udfordre sanserne er de små børns virkelighed. Legepladsen til de 0 til 3-årige skal derfor være overskuelig – og mor og far skal kunne sidde ved borde og bænke lige i nærheden.

For de 4 til 7-årige er verden blevet større at de ikke kan andet end at udforske den og prøve dens grænser af.

De 4 til 7-årige er ofte meget fysiske aktive. De klatrer, kravler, hopper og springer på næsten alt.

Vovemodet kender ingen grænser hvorfor sikkerheden skal være i orden med et faldunderlag til spændende gynger, baner og klatrestativer

 

Regler for brugen af legepladsen:

  • Legepladsen er til brug for småbørn til og med 7 år og deres forældre eller de voksne der er ansvarlige for børnene
  • Ældre børn fra 8 år kan benytte legepladsen, men kun når der ikke er småbørn til stede.
  • Legepladsen er kun åben for anvendelse i dagtimerne inden natbelysningen tager over
  • Støjende adfærd, råben og skrigen er ikke tilladt.
    Det er forældrene eller de voksne der er ansvarlige for børnene der forpligtes til tilsyn med deres børn adfærd og at sørge for ro og orden på legepladsen.
  • Rygning forbudt på området ligesom hunde ikke har adgang til legepladsen

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.