Affaldssortering, mobilsug & storskrald

Håndteringen af affaldet er i E/f Kobberhuset organiseret i henhold til de gældende kommunale bestemmelser, hvilket indebærer at beboerne har pligt til at sortere sit affald i henhold til vedtægternes bestemmelser om husorden  og Københavns kommunes bestemmelser jævnfør www.kk.dk/affald

Der er sorteringspligt på affald, og der er påbud om brug af 2 specialposer

 • En grøn bio-pose til alt madaffald der bringes til Miljøstationen 13G
 • En 15 liters plastpose til REST-affaldet, som må smides i affaldsskakterne til mobilsug
 • Plastposerne bestilles via viceværten med en sms til 28 26 49 99

De muligheder beboerne i Kobberhuset har for at aflevere eget affald består af et af nedenstående 3 måder:

1. Restaffald via skakterne til mobilsug:

I Kobberhuset er der etableret mobilsug for håndteringen af restaffaldet via affaldsskakter.
Der stilles helt specifikke krav for anvendelse af mobilsuget og hvorledes affaldet skal håndteres korrekt inden det afleveres i skakten.
Affald, som kan afleveres via skakten til mobilsug betegnes som restaffald, idet bioaffald fra husholdningerne i København kommune leveres til de specielle BIO-container på miljøstationen.

Der stilles krav om at affaldet altid skal afleveres i en lukket plastpose som maksimal rummer 15 liter. Brug altid en korrekt plastpose. Indkøbsposer og lignende større plastposer må ikke anvendes, da det kan forårsage stop på anlægget.
Det er yderst vigtigt at poserne er forsvarligt lukkede inden de smides i skakten, så organisk affald ikke henligger til forurening i tankene.

De af Københavns kommune gratis udleverede BIO-poser til biologisk nedbrydeligt affald, må ikke benyttes til indkast i skakten til mobilsuganlægget. Disse poser er lavet af et bionedbrydeligt materiale, som går i stykker og efterlader organisk materiale i tankene.
Det efterladte organiske affald i tankene ved ureglementeret brug af poser kan medføre utilsigtet vækst af bakterier, insekter og skadedyr som spreder sig op gennem kanalerne til lejlighederne.

Pizzabakker indgår ikke som sorteret papaffald, men tilhører RESTAFFALD. Pizzabakker skal derfor rives i mindre stykker inden de placeres i affaldsposen og posen afleveres til mobilsuget via skakten.
Driftsstop på anlægget som følge af ureglementeret brug af affaldsskakt og indkast af pizzabakker kan medføre ekstraordinære omkostninger i flere tusinde kronersklassen, som det bliver overladt til skadevolderen (medlemmet) selv at betale.

Restaffaldet leveret til affaldsskakterne består hovedsageligt af

 • ikke bionedbrydeligt køkkenaffald,
 • urene plast- og papirgenstande, der ikke går til genanvendelse,
 • støvsugerposer,
 • dyrestrøelse,
 • bleer,
 • engangsservice,
 • hygiejneaffald
 • og f.eks. små emner af kasserede materialer fra husholdningen.Genanvendeligt affald må ikke afleveres via affaldsskakt til mobilsug.

2. Miljøstationen i Kobberhuset med containere til genanvendeligt affald:

Angår det affald, som kan genanvendes og skal sorteres før det bringes til de respektive containerne, der befinder sig på miljøstationen
De containere der forefindes på miljøstationen til den lokal sortering i Kobberhuset, drejer sig om følgende:

A. BIO-affald det vil sige affald organisk affald som sorteres via de individuelle køkkenkurve i lejlighederne. Der benyttes udelukkende specielle bio-poser til dette affald, som leveres af Københavns kommune. Poserne bestilles hos kommunen: www.kk.dk/affald

B. Papir er aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, bøger, skrive- og tegnepapir m.v. Clips og tape må gerne sidde på.

C. Pap det kan være papemballager fra fx legetøj, tandpasta, slik, mindre papkasser fra nethandel, karton, bølgepap m.m. Pap skal være rent og foldet sammen. Brugte pizzabakker og drikkekartoner skal altid afleveres til restaffald via skakterne til mobilsug.

D. Glas og flasker det vil sige vin- og spiritusflasker, glas fra fødevarer, drikkeglas og glasvaser m.m. Glas fra fødevarer skal være tomme, men gerne med låg. Krystalglas indeholder bly og skal ikke i glasbeholderen, men afleveres direkte på genbrugsstationen.

E. Plast er plastemballage fra fødevarer, dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo, bobleplast, plastik- Indpakning fra afskårne blomster, slikposer m.m. Plasten skal være fri for fødevarer og drypfri.

F. Metal er skyllede konservesdåser, tomme dåser uden pant, køkkengrej og foliebakker, værktøj, søm og skruer, æsker af metal, gryder og pander m.m. Lad altid metal afgøre, om affaldet skal i metal.

G. Elektronik eksempelvis mobiltelefoner og opladere, eltandbørster, elektronisk legetøj, strygejern, mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere m.m., postkort, sko og slips med lys/musik i m.m. Elektronikaffald er alt med batteri eller ledning på.

H. Farligt affald det vil sige maling, opløsningsmidler, kemikalier, el-sparepærer og LED-lyskilder m.v.

3. Storskrald, farligt- og øvrigt affald fra lejlighederne skal man selv bringe til Genbrugsstationen:

Man selv er forpligtet til selv at bortskaffe og transportere storskrald og øvrigt affald til genbrugsstationen. Affald som henstilles på fællesejendommen i strid på forpligtelsen om selv at bringe affaldet til Genbrugsstationen vil blive fjernet for ejerens regning og risiko.

Nærmeste genbrugsstation er Vermlandsgade Genbrugsstation, Hejredalgade 2-4, 2300 København S

Storskrald vil sige indbo, møbler, madrasser, reoler, tæpper, cykler, kufferter, m.v. som bringes til Genbrugsstationen

Øvrigt affald der også skal afleveres på genbrugsstationen, er f.eks.:

 • Byggematerialer i enhver form, vinduesglas, mursten, gips, jord/sten/grus og lignende
 • Sanitetsudstyr f.eks. toiletter, håndvaske m.v.
 • Tallerkner, stentøj, køkkengrej m.v.
 • Tøj og sko.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.