Viceværten & alt-mulig-manden samt vintervedligehold

Almindeligvis er opgaverne omkring den daglige drift og vedligehold delt mellem E/f Kobberhuset og Grundejerforeningen Strandlodden.
Det er tinglyst og vedtægtsbestemt, at det er E/f Kobberhuset, som står for driften og vedligeholdelse af alle egne Indendørs Fællesarealer, mens det er G/f Strandlodden, som står for driften og vedligeholdelse af samtlige Udendørs Fællesarealer på Strandlodden. Imidlertid blev det besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i G/f Strandlodden d. 22. august 2018, at den fælles drift af de Udendørs Fællesarealer fra 1. november 2018 skulle indstilles indtil videre, beroende på at Etape 6 på Strandlodden endnu ikke er færdigbygget og afleveret fra Strandlodsvej 13 ApS (nuværende ejer) og til den nye betalende grundejer og medlem fra Etape 6 kan indgå i fællesskabet. Konkret betyder det, at E/f Kobberhuset varetager og drifter alt vedrørende vores grundstykke matr. nr. 3824d såvel på egne Indendørs Fællesarealer som egne Udendørs Fællesarealer indtil driften igen overtages i G/f Strandloddens regi.

Ejendomsservicen i Kobberhuset

E/f Kobberhusets ejendomsservice er delt op i

  • Rengøringsservice & vinduespudsning
  • Viceværten (alt-mulig-manden)
  • Grønt vedligehold
  • Glatførebekæmpelse

I tilfælde af helt akutte opgaver så som driftsstop m.v. henvises der til formanden med sms:
30 55 44 45

BIO-poser (madaffald) og plastposer (restaffald)  kan bestilles til levering i Kobberhuset via viceværten se kontaktinformationen

Steen Vejle

Træffes indenfor almindelig arbejdstid

Kontakt:
via SMS: – 28 26 49 99
via e-post: sv@fejekosten.dk

Grønt vedligehold på E/f Kobberhusets område

Det er E/f Kobberhuset, som står for vedligeholdelsen af alle grønne arealer inden for egen matrikel fra omkring 15. marts til 15. november hvert år.

Vedligehold af Kobberhusets grønne anlæg er supporteret af anlægsgartnerer.

Glatførebekæmpelse på E/f Kobberhusets område

Det er E/f Kobberhuset, som står for glatførebekæmpelsen på alle egne fortove, stier og veje inden for matriklen.

Vi anvender udelukkende et miljøvenligt produkt i Kobberhuset, når vi sikrer færdslen og adgangen til området under vintervedligeholdet. Et svanemærket tømiddel der hverken skader vores beplantning, dyr og grundvandet som eksempelvis salt.

Viceværtens opgaver på Kobberhusets grundstykke

Viceværten administrerer hele året rundt alle anlæg uden for ejerforeningernes fysiske bygning. Det vil bl.a. sige udendørsbelysningen, legepladsen, cykelparkering, veje og stier inden for matriklen.

Det er også viceværten der tager sig af cykeloprydning 2 gange årligt, henholdsvis i månederne februar og august.

Viceværten mærker cyklerne med et bånd på baghjul og skærm, som fjernes af ejeren ved fortsat brug.

Cykler der stadig ikke er benyttet efter 30 dage fjernes og afleveres til politiets hittegodskontor.

De grønne arealer i Kobberhuset er rekreative arealer for beboerne, og der er adgang forbudt for cykler, barnevogne, hundeluftning m.v. på de grønne arealer  det vil sige plænerne og i have anlæggene.
Cykler, ladcykler og lignende udstyr skal placeres i de dertil indrettede cykelstativer.
Cykler der ikke er parkeret korrekt vil blive fjernet og evt. låse behørigt klippet op hvis de er uretmæssigt fæstnet på området.
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.