Strandlodden er en selvstændig del af udviklingsområde nr. II indenfor lokalplan 449 Strandlodsvej, Amager Øst. Strandlodden betyder grund ved stranden.

Amagerbanen blev oprettet i 1907 med spor fra Amagerbro og til Dragør med i alt 12 km sporstrækning langs Øresund.

Kobberhuset er den anden opførte bygning ud af i alt 6 bygninger på grundstykket Strandlodden, som samlet indgår i Grundejerforeningen Strandlodden.
Ibrugtagning og indflytningen i Kobberhuset påbegyndtes medio august 2015.
E/f Kobberhuset består 22 selvstændige ejerlejligheder, der er medlemmer af ejerforeningen.

Historisk var området langs Amagerbanens trace udlagt til småindustri frem for beboelse. De naturskønne områder langs Øresund er efter årtusindeskiftet efterfølgende blevet omlagt til helt nye beboelsesområder i Københavns kommune frem for industri og erhverv. Omlægningen til beboelsesområder er sket etapevis langs den gamle nedlagte Amagerbane efterhånden som kommunen har fået vedtaget nye lokalplaner langs den tidligere banestrækningen.
Karakteristisk for områdets udvikling er en helt ny skyline på Amager med højhuse på op til 30 etager højde, udsigt til Øresund og Malmø.
Kobberhuset blev opført fra 2014-2015 og fik sit navn efter de gyldne altaner og vinduer på bygningen.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.