Information

Ejerforeningen Kobberhuset består af 22 medlemmer, som repræsenterer ejerskabet af de 22 lejligheder, der er placeret i ejendommen.
E/f Kobberhuset er registreret under cvr. nr. 36 63 48 04
Grundstykket på 1602 m2 er registreret under matr. nr. 3824d, Sundbyøster, København
E/f Kobberhuset er medlem af Grundejerforeningen Strandlodden, og repræsenteres her via bestyrelsen med et fordelingstal, der svarer til arealet af grundstykket.

E/f Kobberhusets bank er Arbejdernes Landsbank

Reg. nr.:          5314
Konto nr.:       0000243828
IBAN:               DK9353140000243828

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.