Fælles drift med Trinhuset

Den fælles drift mellem Trin- og Kobberhuset omhandler kælderen i Trinhuset med beboernes depotrum, cykel- og barnevognskælder, viceværttoilet, den fælles varmecentral m.v.
Den fælles drift administreres i henhold til den tinglyste servitut af Driftsudvalget.
Ud over driften af de fælles tekniske installationer på tværs af ejerforeningerne, er det fælles nøglesystem mellem Trin- og Kobberhuset underlagt Driftsudvalget, som administrere det samlet i henhold til aftalen (servitutten) på vegne af beboerne i Trin- og Kobberhuset.
Hver af ejerforeningerne har via bestyrelserne udpeget en repræsentant med sæde i Driftsudvalget, der har til opgave at varetage og træffe beslutninger om alle forholdene vedrørende den fælles drift og inden for rammerne af budgettet.
Den største del af den fælles drift vedrører vand- og varmeforsyningen fra den fælles varmecentral, som er et højteknologisk teknisk anlæg, der er udviklet med henblik på at holde udgifterne nede til den fælles varmeforsyning.

Jan Rasmussen

Telefon: 29 11 19 27

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.