Supercykelstien C98 & regnvandsbassiner

Supercykelstien C98

Supercykelstien C98 med navnet Københavnerruten skal forbinde Østamager med Østerbro.
Københavnerruten er 11,6 km lang og begynder på Amagersiden ved Femøren Station.
Fra Øresund Metrostation løber den i Amagerbanens trace (øst for Strandlodden) og videre via Uplandsgade og Vermlandsagde frem til Christmas Møllers Plads.
Cykelstien føres videre ad Amager Boulevard over Langebro og herefter gennem indre København til Østerbro.
Arbejdet med ruten forventes afsluttet i 2019

Regnvandsbassiner

Samtidig med anlæg af cykelstien langs Strandlodden i Amagerbanens tracé, anlægges der parallelt med gang- og cykelstien flere regnvandsbassiner, som skal være med til at skybrudssikre området.
Det er meningen at regnvandet fra lokalområdet på sigt skal lede overfladevandet til bassinerne.
Bassinerne vil blive beplantes med særlige engbeplantning og sådan henstå som et rekreativt område langs cykelstien.
Anlægsarbejdet langs Ved Amagerbanen forventes afsluttet ved årsskiftet til 2019.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.