Lokalplan 449 for Strandlodsvej & omkring liggende lokalplaner

Lokalplansområdet ligger i Sundbyøster på Østamager. Lokalplanen udgør det planmæssige grundlag for at omdanne industriområderne ved Strandlodsvej og langs Amagerbanens tracé til et alsidigt, tæt område med helårsboliger og serviceerhverv i samspil med de tilgrænsende områder.
Den grønne cykelrute ”Københavnerruten” er planlagt til at løbe i det nedlagte spor fra Amagerbanen.

Kobberhuset er opført inden for rammerne af lokalplan 449 af november 2010, som fastlægger rammerne for byudviklingen omkring Strandlodsvej.

Den oprindelige lokalplan 449 er blevet revideret i december 2016 og er den for tiden gældende. Lokalplan 449 forventes fuldt udviklet i løbet 2020’erne.

Det blev vedtaget i maj 2017, at den sydlige del af Lindgreens Allé, som oprindelig var en del af lokalplan 449, blev udskilt herfra med sin helt egen lokalplan 550 både syd som nord for Lindgreens Allé. Lokalplan 550 arbejder med integrering af de bevaringsværdige bygninger, som skal indgå i samspil med nybyggeri på lokalområdet.

Øst for Strandlodsvej ligger Ved Amagerbanen. Her har Københavns kommune i marts 2017 vedtaget lokalplan 544, som skal gælde for udviklingen af dette område til ny bebyggelse.

Syd for Strandlodsvej i området omkring Lergravsvej, blev lokalplan 503 allerede vedtaget i juni 2014. Det er området mellem Metroens banelinje og Lergravsvej, som er blevet udlagt til boliger. Byggeriet har stået på sideløbende med udviklingen af Strandlodsvej og forventes færdigudviklet i begyndelsen af 2020’erne.

Kommuneplanen af 2015 blev afløst af kommuneplan 2019 (Verdensby med ansvar), og er den gældende overordnede plan for Københavns fysiske udvikling. Den består af visioner og politiske mål, retningslinjer samt rammer for byens udvikling. Kommunalplanen gælder for en 4 årig periode.

Kommunalplan 2019 (Verdenby med ansvar) er særlig interessant for beboerne i Kobberhuset og på Strandlodden, idet byudviklingen i København på mange områder er koncentreret omkring det nordøstlige Amager, Refshaleøen, Lynetteholmen og Nordhavnen i de næste årtier.

Kommunalplan 2019 (Verdenby med ansvar) er særlig interessant for beboerne i Kobberhuset og på Strandlodden, idet byudviklingen i København på mange områder er koncentreret omkring det nordøstlige Amager, Refshaleøen, Lynetteholmen og Nordhavnen i de næste årtier.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.