Byggeri omkring Kobberhuset

Da Kobberhuset er blandt de 2 første bygninger på Strandlodden, vil der i henhold til lokalplan 449 pågå byudvikling i de kommende år på 3 ud af de 4 grundstykker, som ligger op til Kobberhuset.

Det eneste ”fredede” areal for entreprenørmaskiner er mod syd-vest, hvor Trinhuset befinder sig.
Byggeriet kan give udslag i bl.a. støj, lugt og støv.
Som udgangspunkt må der ikke bygges/arbejdes uden for tidsrummet 07 – 19 mandag til fredag og lørdage 08 – 17, men for særligt støjende aktiviteter gælder det, at de kun må finde sted mandag-fredag fra kl. 08 – 17.

Entreprenørerne skal søge kommunal dispensation for at overskride tidsbegrænsningerne, og der skal ske en direkte information til beboerne omkring inden arbejdet påbegyndes.

Entreprenøren skal forhindre støv i at sprede sig til de omliggende ejendomme.

Det er kommunen der har givet byggetilladelserne, hvorfor det også er kommunen, der er tilsynsmyndighed, når bygherre og entreprenører ikke opfører sig ordentligt og hvortil der indgives klage.

Hvor klager du?

Der stilles konkrete krav i de udstedte byggetilladelser af Københavns Kommune, således at forskellige betingelser skal overholdes eksempelvis:

⦁ Støj, lugt og støv
⦁ Adgangsveje sikres i tilfælde af brand, ambulancekørsel og for dagrenovationen
⦁ Aftaler om affaldssortering under byggeperioden m.v.
⦁ Miljøtilsyn på tidligere industrigrunde med forurening også opfylder betingelserne for fremtidig beboelse
⦁ Parkeringsforholdene for både cykler og biler under byggeriet

Det er Center for Byggeri i Københavns Kommune der er tilsynsmyndigheden, og som modtager klager omkring de manglende forhold på byggerierne omkring Kobberhuset.

Klager til Tilsynsmyndigheden i Københavns Kommune kan indgives via tilsyn@tmf.kk.dk

Og/eller direkte via enhedschef Kevan Kjølby Hansen FR9B@tmf.kk.dk

Det vil altid være en god ide, at individuelle klager, som indsendes af medlemmerne af E/f Kobberhuset også sætter bestyrelsen for Kobberhuset Cc på klagen til kommunen: kontakt@kobberhuset.eu således at bestyrelsen er informeret om klagen og dens behandling

Københavns Kommune; Teknik- og Miljøforvaltningen; Byplan Syd er tilsynsmyndighed for byggerierne.

Zonetilladelser – til parkering på kommunens veje

Der er et link på kommunens hjemmeside https://www.kk.dk/licenszoner.

Her kan man søge om beboerlicens i forhold til parkeringszonen Lergravsparken, hvor der er tidsbegrænset parkering.

Center for Parkering kan kontaktes på telefon 70 80 80 90 eller via kontaktformularen på siden for yderligere spørgsmål.

De 3 byggerier rundt om Kobberhuset

Der vil pågå entreprenørarbejde rundt om Kobberhuset formentlig frem til 2020 og måske også efter, hvis tingene trækker ud for bygherrene. Det drejer sig henholdsvis om

Øst for Kobberhuset hvor der bygges på den sidste etape 6 på Strandlodden. Formentlig frem til efter årsskiftet 2020.

Grunden der ejes af den gennemgående bygherre på Strandlodden: Strandlodsvej 13 ApS

Kontakt ansvarlig bygherre Peter Soldbro Dubin:
psd@cphinvest.dk
Telefon: 61 66 16 32

Daglige byggeleder: Kim Murillo
km@cphinvest.dk
Telefon: 31 31 34 44

Syd for Kobberhuset bygges der på Strandholmen. Det er Strandholmen a/s, som er bygherre, som ejes af totalentreprenøren CASA A/S, der har ansvaret for dette byggeri og udviklingen af Strandholmen, der løber parallelt med Strandlodden.
Det forventes at dette byggeri er fuldt færdig omkring 2020.

Kontakt: info@casa-as.dk 

Projektchef: Henrik Olsen Bang
hob@casa-as.dk
Telefon: 21 18 55 09

Nord for Kobberhuset bygges der på Green Square Garden. Det er Arkitektgruppen & NREP, der er bygherre og som opfører 315 lejeboliger på området
Dette byggeri gennemføres hurtigt og planmæssigt. Bygherren forventer at byggeriet allerede er færdig omkring 2019-2020.

Byggeleder Ulla Hachach
Kontakt: strandlodsvej11b@arkitektgruppen.dk
Byggeledelsen kontaktes via telefon: 63 15 96 99

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.